لوازم جانبی rf

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
LP-WBX-NFF

LP-WBX-NFF

Times Microwave Systems

2000-6000MHZ DC BLOCKEDN TYPE F/

در انبار: ۲٬۲۳۷

$58.10667

LP-GTV-RTFM

LP-GTV-RTFM

Times Microwave Systems

DC-6000MHZ GT RTNC TYPE M/F BI-D

در انبار: ۳٬۸۰۱

$31.56273

LP-18-400-NMH-X

LP-18-400-NMH-X

Times Microwave Systems

DC-6000MHZ GT N TYPE M BI-DIRECT

در انبار: ۲٬۶۸۵

$44.67778

LP-STR-NMS

LP-STR-NMS

Times Microwave Systems

800-2500MHZ N TYPE MALE ON SURGE

در انبار: ۱٬۵۷۲

$89.03000

LP-HBX-DMP

LP-HBX-DMP

Times Microwave Systems

100-700MHZ DC BLOCKED, COMBINER

در انبار: ۹۷۸

$112.45500

LP-GTR-DFF-35

LP-GTR-DFF-35

Times Microwave Systems

DC-2500MHZ GT 7/16 DIN TYPE F/F

در انبار: ۱٬۹۶۵

$71.23000

LP-BTRW-NMS

LP-BTRW-NMS

Times Microwave Systems

20-1000MHZ DC BLOCKED GT N TYPE

در انبار: ۱٬۹۶۵

$71.23000

LP-BTR-NMP

LP-BTR-NMP

Times Microwave Systems

20-1000MHZ DC BLOCKED GT N TYPE

در انبار: ۲٬۰۳۹

$63.73333

LP-STRH-43FF

LP-STRH-43FF

Times Microwave Systems

700-2700 MHZ 4310 DIN TYPE FF

در انبار: ۹۷۸

$112.45500

LP-STRL-DMS

LP-STRL-DMS

Times Microwave Systems

680-2200MHZ 7/16 DIN TYPE MALE O

در انبار: ۹۷۸

$112.45500

LP-GPX-05-NFF

LP-GPX-05-NFF

Times Microwave Systems

1000-2000MHZ N TYPE F/F BI-DIREC

در انبار: ۱٬۶۰۶

$87.16000

LP-GTR-NFF-35

LP-GTR-NFF-35

Times Microwave Systems

DC-3000MHZ GT N TYPE F/F BI-DIRE

در انبار: ۱٬۹۲۶

$67.47333

LP-STRL-DFF

LP-STRL-DFF

Times Microwave Systems

680-2200MHZ 7/16 DIN TYPE F/F

در انبار: ۹۷۸

$112.46000

LP-GTR-DFM

LP-GTR-DFM

Times Microwave Systems

DC-2500MHZ GT 7/16 DIN TYPE M/F

در انبار: ۱٬۹۶۵

$71.23000

LP-BFDN-CW

LP-BFDN-CW

Times Microwave Systems

GROUNDING BRACKET TYPE N OR 7/16

در انبار: ۹٬۰۷۵

$12.12000

LP-GTR-DFM-35

LP-GTR-DFM-35

Times Microwave Systems

DC-2500MHZ GT 7/16 DIN TYPE M/F

در انبار: ۱٬۹۶۵

$71.23000

LP-18-400-NF-X

LP-18-400-NF-X

Times Microwave Systems

DC-6000MHZ GT N TYPE F BI-DIRECT

در انبار: ۲٬۶۸۵

$44.67778

LP-SPT

LP-SPT

Times Microwave Systems

LIGHTNING PROTECTION SURGE PROTE

در انبار: ۱۸۸

$744.20000

LP-GTR-NFF

LP-GTR-NFF

Times Microwave Systems

SURGE PROTECT N TYPE DC-3000MHZ

در انبار: ۱٬۹۰۷

$68.15000

GK-S400TT

GK-S400TT

Times Microwave Systems

GROUND KIT FOR LMR-400

در انبار: ۳٬۸۱۲

$28.85000

Top